Записки Руй Гонсалес де Клавихо о тюрках Азербайджана

«Послы пришли в Сентгилан ( Зангилан-район в Карабахской области Азербайджана). Пообедали в деревне «Тусалар». Здешнее племя себя называет «Туркоман».»

( Bazar günü səfirlər Səntgilana gəldilər. Tusalar kəndində nahar etdilər. Burdaki tayfa özünü «Türkman» adlandırır.)

Руй Гонсалес де Клавихо.

Ссылка: http://vk.com/oyaq_turkman