Шамси Тебризи

Bəzən insana arxaya dönüb baxmaq lazımdır. Haradan gəldiyini unutmasın deyə.


Иногда человеку нужно оглядываться назад. Чтобы не забыть, откуда он идет.